Tượng Di Lặc

Cách phá giải bùa ngãi
Bạn hoặc người thân bị mắc bùa ngãi, bùa dân tộc, bùa ngãi thái, trung quốc, bùa ngãi bằng tóc, quả trứng, mai rùa, rắn..mà không biết cách chữa trị thì dễ ảnh hưởng đến tương lai và tính mạng
Cách phá giải bùa lỗ ban
Lỗ Ban tiên sinh là người sinh ra thước lỗ ban mà trong xây dựng ở Việt Nam người ta thường dùng, còn bùa của Ông hồi xưa giúp dân giúp nước, nhưng do hậu thế làm sai nên hiện đời bùa Lỗ ban...
Cách giải phá bùa yêu
Bạn đang bị người khác hãm hại bằng bùa yêu, bùa ngãi yêu bằng máu kinh nguyệt, bùa yêu của các dân tộc thái, mường, hoặc của bùa yêu thái lan, camphuchia...