Tượng Phật

Cúng bán nhà và đất nhanh
Bạn đang cần bán nhà hoặc bán đất để giải quyết vấn đề tài chính mà cúng hoài cũng không thấy linh nghiệm, hãy gọi 0996.106.106 để được hướng dẫn cách..
Dịch vụ cúng khai trương
Dịch vụ cúng khai trương giúp bạn ăn nên làm ra, thần tài hỗ trợ, thổ địa giúp sức, dịch vụ cúng khai trương sẽ cúng gà mái đẻ trứng để sau này làm ăn... 
Dịch vụ cúng thôi nôi
Cúng thôi nôi đầy tháng là lễ trả ơn tới Thập nhị tiên cô, thập tam đức thầy và tổ tiên, lễ cúng đúng phải có gà trống, gà mái, câu trầu đầy đủ, tốt nhất nên làm...
Dịch vụ cúng nhà mới
Cúng nhà mới là tục lệ lâu đời, nhằm tạ ơn các chư vị thần linh, thổ tiên...đã giúp gia chủ hoàn thành được căn nhà mới,  và thỉnh nhị vị gia thần...